Onderwijs

Confessionele scholen hebben het moeilijk om hun identiteit vorm te geven. Docenten beschikken in steeds mindere mate over religieuze taal of vaardigheden. In een wereld van resultaat gericht werken willen de teams vaak wel tijd inruimen voor levensbeschouwing maar het lukt vaak niet. Leerlingen horen en zien flarden van religie en weten er geen raad mee. Docenten vinden het moeilijk om te praten over hun eigen levensbeschouwing. Zij durven geen standpunt in te nemen uit angst om de kinderen te beïnvloeden. Kortom, een lastige opdracht om in deze tijd confessioneel te zijn.

Een goede mogelijkheid om positief en uitnodigend met dit onderwerp bezig te zijn is een bezoek aan het bedevaartsoord. Het biedt vele kansen om met verdieping bezig te zijn. Onderwerpen die op school moeilijk lijken en die je niet durft te bespreken met je team of groep, gaan hier soepel door de opzet van de dag en de begeleiding.

Voor teams is een bezoek aan Onze Lieve Vrouw ter Nood vaak een boost in hun zoektocht naar hun identiteit. Het geeft hen inspiratie en ze krijgen weer oog voor het belang van levensbeschouwing in de ontwikkeling van kinderen. Waarden uit de missie of visie krijgen meer betekenis door betekenisvolle ervaringen. Positieve gedeelde ervaring werkt gemeenschapsvormend door nog lang na het bezoek.

De dagen worden op maat gemaakt of u kunt kiezen uit bestaand aanbod. Kijk ook bij het aanbod van de meerdaagse workshops. Het is mogelijk onderdelen van deze workshops in te passen in een bezoek van uw team of groep/klas. Een voorgesprek, waarin doel en wensen concreet worden, gaat altijd vooraf aan het bezoek.

Genoemd aanbod is mogelijk voor leerlingen uit het PO of VO maar ook voor leraren of mentorenteams. Inhoud en werkvormen worden op niveau van de deelnemers gekozen. Kosten van het bezoek worden berekend naar aanleiding van groepsgrootte, catering en keuze activiteiten.

Waar u aan kunt denken:

Pelgrimsdag
Iedereen kent wel iemand die op pelgrimstocht gaat. Bij voorbeeld naar Santiago de Compostella. Wat is dat toch een pelgrimstocht en waarom kiezen mensen daarvoor? Waarom lopen ze naar heilige plaatsen? Wat is heilig? Deelnemers ervaren op deze dag wat het is om te lopen naar een meer dan 600 jaar oude heilige plaats. Daar aangekomen gaan ze op zoek naar het bijzondere. Wat maakt het hier zo bijzonder dat mensen hier naar toe komen? Heeft dat iets met heilig te maken?

Vasten 
De weken voor Pasen worden Vasten genoemd. In veel tradities wordt gevast. We kennen het tegenwoordig vooral vanuit Islam. Vasten, vanuit de katholieke traditie  gaat niet alleen over eten maar over veel meer; het is een grote schoonmaak in jezelf, in je relaties, in je omgeving. Je stelt orde op zaken en maakt wat beschadigd is weer heel. Deelnemers onderzoeken of veel beter is en  hoeveel je nodig hebt om genoeg te hebben. Durf je de grote schoonmaak aan?

Lijden                 
Iedereen, kind of volwassene lijdt in deze wereld. Iedereen doet elkaar pijn, meestal zonder dat men dat wil. Het is ook bijna niet te voorkomen in deze complexe wereld. Eigenlijk bedoelt iedereen het goed. Toch gaat het mis. Hoe kan dat toch.
Deelnemers horen het lijdensverhaal uit de bijbel en proberen een relatie te leggen met het lijden in de wereld dichtbij en ver weg. Daarna  lopen ze de kruisweg en benoemen de gevonden relatie met een van de staties, de momenten in het verhaal. De dag wordt gezamenlijk afgesloten in de Genadekapel. 

Mocht u een eigen identiteitsbegeleider hebben, dan werk ik graag met hem of haar samen voor een optimaal resultaat.